ΣΥΝΔΕΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ PDF Εκτύπωση

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ) κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ στα γραφεία της ΟΕΒ 26 ΜΑΙΟΥ 2010
-----------------------------------------------
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΡΑΕΚ,
Αγαπητέ κ. Βοηθέ Γενικέ Διευθυντή της ΟΕΒ,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Φίλοι και Φίλες,
Μέσα από τη σημερινή μου ομιλία δεν θα σας απασχολήσω πολύ από τον πολύτιμο σας χρόνο, αφού θα αναφερθώ μόνο στις κυριότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες του Συνδέσμου μας.

Ως Σύνδεσμος, έχουμε κάνει αδιαμφισβήτητα πολλά, αλλά οι συνθήκες απαιτούν ακόμη περισσότερα. Γι’ αυτό και καλώ όλα τα μέλη σε εγρήγορση για ενεργότερη συμμετοχή και στήριξη του Συνδέσμου για ενδυνάμωση της φωνής, εικόνας και επιρροής του. Από μέρους μας θα συνεχιστεί η έντονη δράση και μεθόδευση ενεργειών, στήριξη όλων των μελών και κατά συνέπεια μορφών ΑΠΕ και η ενδυνάμωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης στα μέλη μας. Βρισκόμαστε όμως μπροστά σε μια ιστορική, θα τολμούσα να πω, φάση για τις ΑΠΕ στην Κύπρο, όπου οι εξελίξεις θα καθορίσουν:
(α)    Την ευρύτερη προοπτική του τομέα.
(β)    Την επίτευξη ή μη των στόχων που τέθηκαν από την ΕΕ.
(γ)    Την ανάπτυξη ή συρρίκνωση ή ακόμη και κλείσιμο των εταιρειών του τομέα.
(δ)    Κατά πόσο θα διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των Κυπρίων για επένδυση στον τομέα ή θα επικρατήσει η αμφισβήτηση και η ανάδειξη του τομέα ως αναξιόπιστος/ μη ασφαλής τομέας επένδυσης

Έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω, θέτουμε ως Σύνδεσμος τις ακόλουθες προϋποθέσεις και ελάχιστες αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του τομέα:
1ον     Χάραξη μιας μακρόχρονης στρατηγικής για ανάπτυξη του τομέα.
2ον    Άμεση λειτουργία του Σχεδίου και διασφάλιση σταθερής πολιτικής ως προς τα σχετικά κίνητρα και τον τρόπο λειτουργίας του Σχεδίου.
3ον    Απάλειψη της όποιας γραφειοκρατίας και σχετικών παλινδρομήσεων και διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης αιτήσεων, επιδοτήσεων, κλπ.
4ον    Διασφάλιση οικονομικής επάρκειας του ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ και κατανομής του στις διάφορες μορφές ΑΠΕ.
5ον     Διάλογο, Διάλογο, Διάλογο: Η όποια πολιτική, σχεδιασμός και εφαρμογή προϋποθέτει διάλογο, ενημέρωση και συλλογή απόψεων από όλους τους εμπλεκόμενους και δη αυτούς που επηρεάζονται και καλούνται να εφαρμόσουν.

Αγαπητά Μέλη,
Nα μου επιτρέψετε εδώ να αναφερθώ στις κυριότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, κατά το έτος 2009 και 2010 (α’ εξάμηνο), όπως:

(α) οι μεγάλες προσπάθειες και πιέσεις που κατέβαλε ο ΣΕΑΠΕΚ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Υπουργική Επιτροπή για τις ΑΠΕ και το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού για έγκριση και επαναπροκήρυξη του Σχεδίου χορηγιών για ΑΠΕ,
(β) η υποβολή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων για θέματα που αφορούν τις συνδέσεις φωτοβολταικών συστημάτων με το δίκτυο της ΑΗΚ,
(γ) η διοργάνωση σε συνεργασία με την ΟΕΒ της έκθεσης εξοικονόμησης ενέργειας Savenergy 2010 για περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ στην Κυπριακή αγορά,
(δ) η διοργάνωση σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) και την ΟΕΒ, εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Ελλάδα (Λεκανοπέδιο Αττικής), για επιμόρφωση και επί τόπου επισκέψεις σε έργα ηλιακών θερμικών συστημάτων, φωτοβολταικών συστημάτων, αιολικών συστημάτων και έργων γεωθερμίας,
(ε) η συμμετοχή του Συνδέσμου μας σε διάφορα σεμινάρια / φόρουμ εργαστήρια για προώθηση των ΑΠΕ, και
(στ) η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κύπρο σε συνεργασία με την ΟΕΒ για επιμόρφωση των μελών του ΣΕΑΠΕΚ για τεχνικά και άλλα θέματα που αφορούν τις ΑΠΕ.

Επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Xoρηγιών από το Υπουργείο Εμπορίου για προώθηση των ΑΠΕ

Ο ΣEΑΠEK κατά το 2010, έχοντας ως πρώτιστη προτεραιότητα της επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών και επανάκτηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, πραγματοποίησε επαφές με αξιωματούχους του Κράτους, και συγκεκριμένα με τον Υπουργό Εμπορίου, κ. Α.Πασχαλίδη, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν.Συλικώτη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταυράκη και τον Υπουργό Γεωργίας κ. Δ. Ηλιάδη -οι οποίοι είναι μέλη της Υπουργικής Επιτροπής για τη προώθηση των ΑΠΕ- για παράθεση των θέσεων του Συνδέσμου για τάχιστη επαναφορά του εν λόγω Σχεδίου και απλοποίηση των διαδικασιών για έγκριση και πληρωμή των χορηγιών στους επενδυτές.

‘Ηδη κάποια μέλη της Υπουργικής Επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστό ταμείο για τις ΑΠΕ και της ΕΞΕ για να τεθούν σε προτεραιότητα οι προτεραιότητες του Κράτους έναντι της Ε.Ε για επίτευξη του στόχου ηλεκτροπαραγωγής από τις ΑΠΕ.


Το πιο πάνω θέμα εναπόκειται στην απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής των ΑΠΕ, η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εμπορίου, τον Υπουργό Γεωργίας και τον Υπουργό Εσωτερικών.  Η εν λόγω Υπουργική Επιτροπή αναμένει την εισηγητική έκθεση περί τα τέλη Μαίου 2010 από την Συμβουλευτική Επιτροπή της ΡΑΕΚ (όπου συμμετέχει και ενημερώνεται ΣΕΑΠΕΚ μέσω της ΟΕΒ) για υλοποίηση των όποιων αποφάσεων για τα σχέδια χορηγιών.


Επιπλέον, έγιναν επαφές με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, κ. Λ. Χριστοφόρου για το ίδιο θέμα, για την αναγκαιότητα στήριξης από την εν λόγω Κοινοβουλευτική Επιτροπή της εισήγησης της Υπηρεσίας Ενέργειας για αύξηση του ειδικού τέλους από το Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ από 0.22σ σε 0.44σ, για αύξηση των εσόδων του ταμείου για τις χορηγίες που δίδονται για έργα ΑΠΕ από την Υπηρεσία Ενέργειας.

Διοργάνωση Αποστολής του ΣΕΑΠΕΚ στο Λεκανοπέδιο Αττικής στην Ελλάδα για επισκέψεις σε έργα ΑΠΕ

Mέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25-29 Ιανουαρίου 2010 επιχειρηματική αποστολή του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), στο Λεκανοπέδιο Αττικής, όπου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε έργα των ΑΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του ΣΕΑΠΕΚ πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα, αιολικά πάρκα, ηλιακά συστήματα, και έργα γεωθερμίας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, όπου επεξηγήθηκαν οι μέθοδοι σχεδιασμού και υλοποίησης των πιο πάνω έργων.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του ΣΕΑΠΕΚ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, μονάδα βιομάζας, μονάδα υδρογόνου, αντλητική μονάδα με φωτοβολταϊκό σύστημα, αυτόνομη υβριδική μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και μονάδα ηλιακού κλιματισμού με την τεχνολογία αφύγρανσης εξάτμισης.

Στην αποστολή συμμετείχαν πέραν των 20 (είκοσι) στελεχών από επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου καθώς και από δημόσιους φορείς που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο.

Ο Σύνδεσμος με την ευκαιρία της επιτυχημένης διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής στην Ελλάδα, προτίθεται να διοργανώσει και άλλη αποστολή περί τα τέλη του έτους για περαιτέρω επιμόρφωση των μελών του.

Συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Οίκο CMR Cypronetwork για βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής του ΣΕΑΠΕΚ

Επίσης, ο ΣΕΑΠΕΚ προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με τον συμβουλευτικό Οίκο CMR Cypronetwok για ανάπτυξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Συνδέσμου και κατά το έτος 2009 και το 2010 έγιναν σημαντικά βήματα προς επίτευξη του στόχου αυτού, όπως η προώθηση ενημερωτικού φυλλαδίου (Newsletter) με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, η υλοποίηση εμπεριστατωμένης μελέτης για την προώθηση των ΑΠΕ σε χώρες της Ε.Ε και η διοργάνωση διαφημιστικής καμπάνιας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (διαφημίσεις σε εφημερίδες).

Πέραν τούτου, όμως, εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι ανάγκη για να είναι εφικτή η συνέχιση της εν λόγω συνεργασίας, όπως αυξηθούν τα έσοδα του Συνδέσμου από τις συνδρομές των μελών μας, για να μπορέσει ο εν λόγω συμβουλευτικός οίκος να αναπτύξει με επιτυχία το πρόγραμμα επικοινωνίας για τις ΑΠΕ.

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς όφελος των μελών του Συνδέσμου

Ο ΣΕΑΠΕΚ προχώρησε σε συνεργασία με την ΟΕΒ στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την επιμόρφωση των μελών του. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2009 και το 2010 πραγματοποιήθηκαν:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2009 - 3   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ = 62
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2010 -1   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ = 23

*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ 2010
-- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 1&2 /07/2010
-- ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2010
    ΑΥΤΟΝΟΝΟΜΑ  ΣΕΠΤ-ΔΕΚ 2010

Ο ΣΕΑΠΕΚ σε ΦΟΡΟΥΜ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για τις ΑΠΕ
Κατά το έτος 2010, o ΣΕΑΠΕΚ προσκλήθηκε σε εκδηλώσεις και φόρουμ για να παραθέσει τις θέσεις του σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των ΑΠΕ στην Κύπρο σήμερα και συγκεκριμένα ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Χ. Φαρκωνίδης (τον οποίο και ευχαριστώ θερμά) παράθεσε ομιλίες κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλιακής Ενέργειας καθώς και στο εργαστήρι συνεργασίας RERAP Renewable Energy Industry Roadmap for Cyprus.

Ο ΣΕΑΠΕΚ σε συναντήσεις με την ΑΗΚ
Ο ΣΕΑΠΕΚ προχώρησε σε σειρά συναντήσεων με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και υποβλήθηκαν γραπτώς οι εισηγήσεις και θέσεις του Συνδέσμου για θέματα που αφορούν τους όρους εγκατάστασης φωτοβολταικών πάρκων καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών για εγκατάσταση μικρών φωτοβολταικών συστημάτων (κάτω των 20kwp) χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρολογική μελέτη.

Aγαπητά Μέλη, Φίλοι Συνάδελφοι,
Προτού κλείσω το χαιρετισμό μου, θα ήθελα επίσης εκ μέρους του Δ.Σ της ΣΕΑΠΕΚ να ευχαριστήσω την ΟΕΒ για τη στενή συνεργασία που έχουμε από την ίδρυση του Συνδέσμου μας, όπου με την πολύτιμη εμπειρία της ΟΕΒ στο επιχειρηματική ζωή του τόπου, μας βοήθησε να πλησιάσουμε πιο κοντά στο στόχο μας που δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της ΣΕΑΠΕΚ και του επαγγέλματος γενικότερα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση για τα πιο πάνω που ανέφερα στο σύντομο χαιρετισμό μου.                                                          

KA100666OMI

 
Hosted by Oramatech